28/01/2022

Rywalizowali o miano Drużyny Orlej!

W dniach 1-3 października 2021 roku najlepsze drużyny z naszej chorągwi rywalizowały o miano Drużyny Orlej - czyli najlepszej drużyny leśnej w chorągwi. Do pojedynku stanęły następujące jednostki: 12 Płońska Drużyna Harcerzy "Iskra" oraz 3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Nemus" im. Aleksandra Bednarczyka "Adama".

Po bardzo intensywnej rywalizacji, wielu konkurencjach i przygodach na apelu kończącym komendant chorągwi w rozkazie przyznał miano Drużyny Orlej 12 Płońskiej Drużynie Harcerzy "Iskra".

Najlepsze drużyny w naszej chorągwi w poszczególnych latach:

2017 - 9 Siedlecka Drużyna Harcerzy "Dęby"

2018 -3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Nemus" im. Aleksandra Bednarczyka "Adama"

2019 - 3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Nemus" im. Aleksandra Bednarczyka "Adama"

2020 - 12 Rzekuńska Drużyna Harcerzy ,,Ascalon"

2021 - 12 Płońska Drużyna Harcerzy "Iskra"

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram