Kontakt

Zachęcamy do kontaktu mailowego - jest to najlepsza i najskuteczniejsza forma kontaktu.

Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy
im. św. Michała Archanioła
ul. Kilińskiego 2B
07- 410 Ostrołęka

Komendant chorągwi:
komendant.pw@zhr.pl
Sekretarz chorągwi:
biuro.pw@zhr.pl
Komisja Instruktorska:
ki.pw@zhr.pl
Kapituła Harcerza Rzeczypospolitej:
hr.pw@zhr.pl

Formularz

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram