Północno-Wschodnia
Chorągiew Harcerzy
im. Św. Michała Archanioła

Wychowujemy odpowiedzialnych mężczyzn, gotowych do podejmowania wyzwań

O nas

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

Patronem naszej chorągwi jest Św. Michał Archanioł, który swoim imieniem głosi chwałę i moc Boga. Imię Michał znaczy Któż jak Bóg!

Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy im. Św. Michała Archanioła - jednostka terytorialna Organizacji Harcerzy ZHR. Zrzesza hufce ZHR działające na terenie województwa podlaskiego, północnej części województwa mazowieckiego, powiatu ełckiego z województwa warmińsko-mazurskiego i powiatu łukowskiego z województwa lubelskiego.

Istniała w latach 90 XX wieku i na początku XXI wieku. Chorągiew została ponownie powołana 1 marca 2017 roku rozkazem Naczelnika Harcerzy ZHR hm. Roberta Kowalskiego.

5
Hufców
21
Jednostek
39
Instruktorów
388
członków

Struktury ZHR

Poznaj nasze struktury i całą organizację
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram