Komisja Instruktorska

Komisja Instruktorska Chorągwi prowadzi próby na stopień przewodnika oraz po uzyskaniu uprawnień rozkazem Naczelnika Harcerzy L05/2020 z dn. 4 kwietnia 2020 r. prób na stopień podharcmistrza.

Skład Komisji

hm. Szymon Wierzbicki HR - Przewodniczący

phm. Piotr Rydzewski HR - Sekretarz

hm. Jakub Greloff HR

hm. Przemysław Zyra HR

ks. phm. Piotr Kępa HR

phm. Paweł Żebrowski HR

Najbliższe Terminy Spotkań

2023-09-30
TDL
2023-10-07
Warszawa
2023-11-04
Warszawa
2023-12-09
Warszawa
2024-01-20
Warszawa
2024-02-24
2024-04-06
Warszawa
2024-06-08
Ostrołęka
2024-06-29
Zaręby (zgrupowanie kursów)

Miejsce Spotkań

Standardowym miejscem spotkań KI jest Warszawa, jednak istnieje możliwość KI wyjazdowych – w w/w terminach i innych, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Aby spotkanie odbyło się poza Warszawą, muszą być spełnione następujące warunki:
1) W danym hufcu/miejscowości musi być minimum 3 chętnych do spotkania.
2) Hufcowy musi zadeklarować minimum miesiąc przed spotkaniem KI chęć goszczenia jej na swoim terenie i ilość chętnych.

Miejsce KI będzie na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej i w przypadku spotkania KI poza Warszawą, druhowie spoza danego hufca również będą mogli się zgłaszać i w niej uczestniczyć.

Zgłoszenia

1. Znajdź pasujący termin na stronie.
2a. W przypadku próby na podharcmistrza: Wyślij zgłoszenie min. 2 tygodnie przed
terminem posiedzenia Komisji Instruktorskiej na ki.pw@zhr.pl wraz z wymaganymi
dokumentami.
2b. W przypadku próby na przewodnika: Komunikacja z Komisją instruktorską odbywa się za
pośrednictwem opiekuna. On wysyła zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
posiedzenia Komisji Instruktorskiej na ki.pw@zhr.pl wraz z wymaganymi dokumentami,
dodając do wiadomości kandydata.

Mail powinien posiadać temat [PWD/PHM][OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE/SPOTKANIE
POŁÓWKOWE/INNE][DATA] IMIĘ i NAZWISKO
Np. [PWD][OTWARCIE][22-02-1857] Adam Abacki

Otwarcie Stopnia

W celu otwarcia stopnia, należy do maila załączyć:
– wypełnioną kartę próby (dostępna w plikowni)
– opinię hufcowego lub komendanta związku drużyn
– opinię bezpośredniego przełożonego
– aktualnie realizowany plan pracy jednostki
Brak dopełnienia formalności może skutkować nieprzyjęciem kandydata na posiedzenie Komisji Instruktorskiej.
Na otwarcie stopnia należy stawić się z opiekunem próby.

Przewodnik – 5 lektur
Podharcmistrz – 7 lektur

Jeśli w trakcie posiedzenia komisja naniosła poprawki na projekt próby, bądź kandydat nie dopełnił wszystkich formalności, czas wynoszący na przesłanie poprawionej karty próby wynosi miesiąc. Po tym czasie otwarcie/zmodyfikowanie próby będzie możliwe wyłącznie po ponownym stawieniu się przed komisją.

zamknięcie stopnia

W celu zamknięcia stopnia, należy do maila załączyć:
– sprawozdanie z próby (opis realizacji poszczególnych punktów z oceną stopnia realizacji i
przemyślenia na temat przeczytanych lektur - to warto pisać na bieżąco, od razu po
przeczytaniu każdej z nich)
– opinię hufcowego lub komendanta związku drużyn
– opinię bezpośredniego przełożonego
– materiały poświadczające wykonanie zadań (plany pracy prowadzonych jednostek,
kursów, HAL i HAZ, opinie komendantów kursów, zdjęcia, filmy, artykuły z lokalnej prasy itp.)

Brak dopełnienia formalności może skutkować nie przyjęciem kandydata na posiedzenie Komisji Instruktorskiej.

Na zamknięcie stopnia należy stawić się z opiekunem próby.

Jeśli coś jest niejasne/masz pytania pisz śmiało na ki.pw@zhr.pl

Zmiana zadania

W celu zmiany jednego zadania, które być może blokuje próbę, z różnych przyczyn stało się niewykonalne należy:
– przedyskutować z opiekunem zmianę zadania na inne adekwatne
– wysłać maila na ki.pw@zhr.pl z opisem zaistniałej sytuacji o temacie [PWD/PHM][ZADANIE] Jan Kowalski

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram