Komisja Instruktorska

Komisja Instruktorska Chorągwi prowadzi próby na stopień przewodnika oraz po uzyskaniu uprawnień rozkazem Naczelnika Harcerzy L05/2020 z dn. 4 kwietnia 2020 r. prób na stopień podharcmistrza.

Skład Komisji

hm. Szymon Wierzbicki HR - Przewodniczący

phm. Piotr Rydzewski HR - Sekretarz

hm. Jakub Greloff HR

hm. Przemysław Zyra HR

ks. phm. Piotr Kępa HR

phm. Paweł Żebrowski HR

Najbliższe Terminy Spotkań

2023-09-30
TDL
2023-10-07
Warszawa
2023-11-04
Warszawa
2023-12-09
Warszawa
2024-01-20
Warszawa
2024-02-24
2024-04-06
Warszawa
2024-05-11
Warszawa
2024-06-08
Zlot chorągwi

Miejsce Spotkań

Standardowym miejscem spotkań KI jest Warszawa, jednak istnieje możliwość KI wyjazdowych – w w/w terminach i innych, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Aby spotkanie odbyło się poza Warszawą, muszą być spełnione następujące warunki:
1) W danym hufcu/miejscowości musi być minimum 3 chętnych do spotkania.
2) Hufcowy musi zadeklarować minimum miesiąc przed spotkaniem KI chęć goszczenia jej na swoim terenie i ilość chętnych.

Miejsce KI będzie na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej i w przypadku spotkania KI poza Warszawą, druhowie spoza danego hufca również będą mogli się zgłaszać i w niej uczestniczyć.

Zgłoszenia

Znajdź pasujący termin.
2. Wyślij e-mail, min. tydzień przed terminem Komisji Instruktorskiej na ki.pw@zhr.pl wraz z potrzebnymi dokumentami.

Mail powinien posiadać temat [STOPIEŃ, którego dotyczy spotkanie][CEL spotkania][DATA] IMIĘ i NAZWISKO
Np. [PWD][OTWARCIE][22-02-1857] Adam Abacki

CEL:
[OTWARCIE]
[SPOTKANIE POŁÓWKOWE]
[ZAMKNIĘCIE]
[INNE]

Otwarcie Stopnia

W celu otwarcia stopnia należy do maila załączyć:
– kartę próby (dostępna w plikowni)
– opinię hufcowego (phm./pwd.)
– plan pracy jednostki (jeśli dotyczy)
Brak dopełnienia formalności może skutkować nieprzyjęciem kandydata na posiedzenie Komisji Instruktorskiej.
Osoby przychodzące aby otworzyć stopień muszą przyjść z opiekunem próby. Osoby u których opiekuna zabraknie niestety nie będą mogły stanąć przed komisją w celu otwarcia stopnia.

Przewodnik – 5 lektur
Podharcmistrz – 7 lektur

Jeśli w trakcie posiedzenia komisja naniosła poprawki na projekt próby, bądź kandydat nie dopełnił wszystkich formalności, czas wynoszący na przesłanie poprawionej karty próby wynosi miesiąc. Po tym czasie otwarcie/zmodyfikowanie próby będzie możliwe wyłącznie po ponownym stawieniu się przed komisją.

zamknięcie stopnia

W celu zamknięcia stopnia należy do maila załączyć:
– sprawozdania z próby
– opinie hufcowego
– materiały poświadczają wykonanie zadań ( plany pracy, zdjęcia, filmiki, itp.)

Brak dopełnienia formalności może skutkować nie przyjęciem kandydata na posiedzenie Komisji Instruktorskiej.

Osoby przychodzące aby zamknąć stopień muszą przyjść z opiekunem próby. Osoby u których opiekuna zabraknie niestety nie będą mogły stanąć przed komisją w celu zamknięcia stopnia.

Jeśli coś jest niejasne/ masz pytania pisz śmiało na ki.pw@zhr.pl

Zmiana zadania

W celu zmiany jednego zadania, które być może blokuje próbę, z różnych przyczyn stało się niewykonalne należy:
– przedyskutować z opiekunem zmianę zadania na inne adekwatne
– wysłać maila na ki.pw@zhr.pl z opisem zaistniałej sytuacji o temacie [STOPIEŃ, którego dotyczy zmiana][ZADANIE] Jan Kowalski

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram