Komisja Instruktorska

Komisja Instruktorska Chorągwi prowadzi próby na stopień przewodnika oraz po uzyskaniu uprawnień rozkazem Naczelnika Harcerzy L05/2020 z dn. 4 kwietnia 2020 r. prób na stopień podharcmistrza.

Skład Komisji

hm. Albert Dyna HR Przewodniczący

hm. Jakub Greloff HR

ks. phm. Piotr Kępa HR

phm. Kacper Czerniawski HR

phm. Piotr Rydzewski HR

phm. Paweł Żebrowski HR

hm. Damian Wierkiewicz HR

Najbliższe Terminy Spotkań

2023-09-30
TDL
2023-10-07
Warszawa
2023-11-04
Warszawa
2023-12-09
Warszawa
2024-01-20
Warszawa
2024-02-24
2024-04-06
Warszawa
2024-05-11
Warszawa
2024-06-08
Zlot chorągwi

Miejsce Spotkań

Standardowym miejscem spotkań KI jest Warszawa, jednak istnieje możliwość KI wyjazdowych – w w/w terminach i innych, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Aby spotkanie odbyło się poza Warszawą, muszą być spełnione następujące warunki:
1) W danym hufcu/miejscowości musi być minimum 3 chętnych do spotkania.
2) Hufcowy musi zadeklarować minimum miesiąc przed spotkaniem KI chęć goszczenia jej na swoim terenie i ilość chętnych.

Miejsce KI będzie na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej i w przypadku spotkania KI poza Warszawą, druhowie spoza danego hufca również będą mogli się zgłaszać i w niej uczestniczyć.

Zgłoszenia

Znajdź pasujący termin.
2. Wyślij e-mail, min. tydzień przed terminem Komisji Instruktorskiej na ki.pw@zhr.pl wraz z potrzebnymi dokumentami.

Mail powinien posiadać temat [STOPIEŃ, którego dotyczy spotkanie][CEL spotkania][DATA] IMIĘ i NAZWISKO
Np. [PWD][OTWARCIE][22-02-1857] Adam Abacki

CEL:
[OTWARCIE]
[SPOTKANIE POŁÓWKOWE]
[ZAMKNIĘCIE]
[INNE]

Otwarcie Stopnia

W celu otwarcia stopnia należy do maila załączyć:
– kartę próby (dostępna w plikowni)
– opinię hufcowego (phm./pwd.)
– plan pracy jednostki (jeśli dotyczy)
Brak dopełnienia formalności może skutkować nieprzyjęciem kandydata na posiedzenie Komisji Instruktorskiej.
Osoby przychodzące aby otworzyć stopień muszą przyjść z opiekunem próby. Osoby u których opiekuna zabraknie niestety nie będą mogły stanąć przed komisją w celu otwarcia stopnia.

Przewodnik – 5 lektur
Podharcmistrz – 7 lektur

Jeśli w trakcie posiedzenia komisja naniosła poprawki na projekt próby, bądź kandydat nie dopełnił wszystkich formalności, czas wynoszący na przesłanie poprawionej karty próby wynosi miesiąc. Po tym czasie otwarcie/zmodyfikowanie próby będzie możliwe wyłącznie po ponownym stawieniu się przed komisją.

zamknięcie stopnia

W celu zamknięcia stopnia należy do maila załączyć:
– sprawozdania z próby
– opinie hufcowego
– materiały poświadczają wykonanie zadań ( plany pracy, zdjęcia, filmiki, itp.)

Brak dopełnienia formalności może skutkować nie przyjęciem kandydata na posiedzenie Komisji Instruktorskiej.

Osoby przychodzące aby zamknąć stopień muszą przyjść z opiekunem próby. Osoby u których opiekuna zabraknie niestety nie będą mogły stanąć przed komisją w celu zamknięcia stopnia.

Jeśli coś jest niejasne/ masz pytania pisz śmiało na ki.pw@zhr.pl

Zmiana zadania

W celu zmiany jednego zadania, które być może blokuje próbę, z różnych przyczyn stało się niewykonalne należy:
– przedyskutować z opiekunem zmianę zadania na inne adekwatne
– wysłać maila na ki.pw@zhr.pl z opisem zaistniałej sytuacji o temacie [STOPIEŃ, którego dotyczy zmiana][ZADANIE] Jan Kowalski

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram