01/07/2022

Podsumowanie Zlotu

Już po V zlocie PWCH!!!

Jako jego komendant pozwolę sobie w kilku zdaniach podsumować to niedawne wydarzenie.

W tym roku zlot się odbył w dniach 10-12 czerwca w miejscowościach Królewo oraz Płońsk w Powiecie Płońskim na terenie jednego z naszych hufców, mianowicie Nadwkrzański Hufiec Harcerzy ZHR .

Dziękujemy wszystkim przybyłym drużynom naszej chorągwi: z Nadwkrzański Hufiec Harcerzy ZHR, Ostrołęckiego HH-y Płockiego HH-y, Podlaskiego HH-y "Matecznik" Siedleckiego HH-y. Razem było nas około 250 osób.

Zlot w tym roku tematycznie nawiązywał do historii lokalnej i postaci króla Jana III Sobieskiego . Zlot został rozpoczęty od polowej mszy świętej. Następnie przy pierwszym ognisku tutejsze dzieje czasów przeszłych przybliżył Pan Grzegorz Czerniawski w obecności starosty powiatu Płońskiego Pani Elżbiety Wiśniewskiej oraz wójta gminy Joniec Pana Marka Czerniakowskiego. Tej samej nocy rozegrany został turniej ćwików, którego laureatem został ćw. Maciej Kutera z 1 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Piorun" im. gen. Józefa Bema.

W sobotę po apelu porannym poprowadzonym przez kadrę zlotu w obecności komendanta naszej chorągwi ks. Piotra Kępy harcerze przystąpili do wielkiej gry zastępów. Po grze i obiedzie zaczęliśmy turniej gier harcerskich podczas którego m. in. drużyny budowały katapulty, grały w jojo, stelle czy szachy. Wieczorem komendant zlotu pwd. Aleksander Rachwalski opowiedział gawędę o podobieństwach między husarzami a harcerzami (bynajmniej nie językowych) a następnie uczestnicy przy ognisku podzielili się swoimi przeżyciami ze zlotu.

W niedzielę po zwinięciu miejsca biwakowego przez uczestników z innych hufców pojechaliśmy na seans kinowy i mszę do Płońska. Podczas seansu kilka słów o mieście w którym patronem jest również Św. Michał Archanioł opowiedział wieloletni włodarz, burmistrz Pan Andrzej Pietrasik. Po mszy harcerze udali się do pobliskiego parku im. druha Czesława Markiewicza gdzie przy pomniku pomordowanych harcerzy ziemi płońskiej poprowadzono apel kończący zlot, odczytano rozkaz i przekazano miecz św. Michała Archanioła najlepszej drużynie podczas zlotu: 3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Nemus".

Pragnę podziękować za pomoc w organizacji zlotu miejscowym samorządom: Staroście Powiatu Płońskiego Pani Elżbiecie Wiśniewskiej, Burmistrzowi miasta Płońsk Panu Andrzejowi Pietrasikowi i Wójtowi Gminy Joniec Panu Markowi Czerniakowskiemu.

Zlot nie odbyłby się też bez tytanicznej pracy chłopaków z Nadwkrza czyli:

pwd. Daniela Królaka - oboźnego zlotu

pwd. Daniela Juszko - kwatermistrza zlotu

pwd. Kacpra Czerniawskiego - koordynatora części wędrowniczej zlotu

i drużynowego 13 WDH Kamila Kamińskiego

Czuwaj i do zobaczenia za rok na VI zlocie PWCH w Ostrołęce!

pwd. Aleksander Rachwalski HR

Komendant V Zlotu PWCH Królewo 2022

p.o. Hufcowego Nadwkrzańskiego Hufca Harcerzy ZHR

---

Zadanie ,,Wzdłuż Wkry śladami Króla Sobieskiego, Napoleona i Bitwy Warszawskiej 1920 r.” realizowane w ramach zlotu współfinansowane ze środków Powiatu Płońskiego.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram