03/04/2022

Wybraliśmy nowego Komendanta Chorągwi!

1 kwietnia (piątek) w Warszawie odbyła się zbiórka sprawozdawczo-wyborcza naszej chorągwi na którą stawiło się 30 z 45 instruktorów uprawnionych do głosowania. Na zbiórce komendant phm. Piotr Rydzewski złożył sprawozdanie z dwuletniej kadencji, które zostało przyjęte.

Podczas zbiórki hm. Alicja Rygier-Brzezińska - Przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR przedstawiła opinię oraz phm. Maria Leniarska - Sekretarz Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego przedstawiła stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Komendantowi.

W punkcie zbiórki dot. zgłaszania kandydatów na funkcję komendanta chorągwi jedyną osobą, która wyraziła zgodę na kandydowanie był ks. phm. Piotr Kępa, który został w późniejszej części zbiórki wybrany na nowego Komendanta Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy.

Urodzony i wychowany w Lublinie, z zawodu i zamiłowania technik żywienia, magister teologii (UKSW), ksiądz katolicki, katecheta – nauczyciel mianowany, salezjanin księdza Bosko, kapelan harcerzy, spowiednik i kierownik duchowy - ur. w 1981 roku, w ZHR-e lubelskim od 1995 roku, od 18 roku życia instruktor harcerski, najpierw zastępowy, potem drużynowy 1 LDH „Orlęta”; od 2000 roku wstąpił do zgromadzenia salezjańskiego; od 2001 roku związany ze środowiskiem łódzkim ZHR, tu pełnił funkcje opiekuna drużyny, komendanta, zaopatrzeniowca i kwatermistrza obozów letnich, przewodniczący kapituły stopnia HO, członek Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy w Łodzi, członek, sekretarz i przewodniczący Krajowej Rady Kręgów Kleryckich; od 2010 roku instruktor Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, pierwszy drużynowy i założyciel 1 SDH „Baszta” im. M. Piekarskiego w Suwałkach, hufcowy PHH „Matecznik”, członek mazowieckiej KI, kapelan Organizacji Harcerzy ZHR; od 2017 roku przynależy do PWCH, współtwórca i inicjator powołania PWCH, v-ce komendant PWCH im. Św. Michała Archanioła, członek KI i Kapituły Stopnia HR, krajowy referent ds. kręgów kleryckich.

W dalszej części zbiórki wybraliśmy również min. członków Komisji Instruktorskiej oraz Kapituły stopnia Harcerza Rzeczypospolitej z wyboru. W najbliższym czasie, po mianowaniu przez Naczelnika Harcerzy nowy Komendant Chorągwi wyda rozkaz uzupełniający skład komisji oraz kapituły, a także zaprezentuje nową komendę chorągwi.

Członkami Komisji Instruktorskiej z wyboru zostali:

  • hm. Przemysław Zyra - 21 głosów za,
  • phm. Paweł Żebrowski - 15 głosów za,
  • hm. Szymon Wierzbicki - 13 głosów za,
  • phm. Damian Wierkiewicz - 13 głosów za. (złożył rezygnacje ze względów technicznych - taka sama ilość głosów)

Członkami Kapituły stopnia Harcerza Rzeczypospolitej z wyboru zostali:

  • phm. Damian Wierkiewicz - 15 głosów za,
  • phm. Mariusz Goś - 12 głosów za,
  • pwd. Michał Grabowski - 7 głosów za.

Dziękujemy wszystkim instruktorom, którzy stawili się na zbiórce sprawozdawczo-wyborczej oraz wszystkim obserwatorom bez stopnia instruktorskiego.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram