10/03/2023

Spisy wyborców 2023 - PWCH

Drogie Druhny i Druhowie,

podajemy do wglądu spis wyborców z Okręgu Mazowieckiego (w załącznikach). Każda zainteresowana instruktorka i każdy zainteresowany instruktor, może wnosić reklamacje i poprawki na adres e-mail okw.mazowsze@zhr.plod dnia 17 marca 2023 do dnia 24 marca 2023 r. W razie wątpliwości dotyczących listy podajemy do wiadomości informacje zaczerpnięte z Regulaminu Wyborczego ZHR, który określa dane, które są wymagane do wpisania na listę wyborców oraz postępowanie z ewentualnymi reklamacjami lub poprawkami.

Spisy wyborców sporządza się według danych na dzień zarządzenia wyborów (tj. 23.01.2023 r.), na podstawie danych uzyskanych przez komisję wyborczą okręgu od: komendantki chorągwi harcerek, komendanta chorągwi harcerzy, Naczelniczki Harcerek, Naczelnika Harcerzy, zarządu okręgu, Naczelnictwa. [par. 15, pkt. 2 Regulaminu wyborczego ZHR]

Spisy wyborców zostają udostępnione przez 7 dni (tj. do 17.03), w terminie określonym w kalendarzu wyborczym, w lokalu okręgu i chorągwi oraz u wszystkich hufcowych.  [par. 15, pkt. 4 Regulaminu wyborczego ZHR]

Podczas udostępnienia spisów wyborców, każda zainteresowana instruktorka i każdy zainteresowany instruktor, może je przeglądać, robić z nich wyciągi oraz wnosić reklamacje i poprawki. Reklamacje i poprawki można także wnosić w okresie 7 dni od zakończenia okresu udostępnienia spisów wyborców (tj. od 17 do 24.03.2023 r.). [par. 15, pkt. 5, 5a Regulaminu wyborczego ZHR]

Spisy wyborców uzupełniane są o przewodniczki i przewodników, którym przyznano stopień instruktorski po dniu zwołania Zjazdu, lecz nie później niż 7 dni przed okręgową konferencją wyborczą, jeśli spełniają pozostałe warunki, o których mowa w par. 13 ust. 1 niniejszego Regulaminu. [par. 15, pkt. 6 Regulaminu wyborczego ZHR]Ewentualne wątpliwości proszę najpierw wyjaśnić z bezpośrednim przełożonym. Następnie prosimy o kontakt: okw.mazowsze@zhr.pl


Okręgowa Komisja Wyborcza

phm. Natalia Płaszczyńska

pwd. Mikołaj Jaguszewski

pwd. Daniel Juszko

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram