22/02/2022

Dzień Myśli Braterskiej

Dziś w Dniu Myśli Braterskiej w całej chorągwi odbywają się spotkania, zbiórki oraz Msze Święte z okazji święta przyjaźni obchodzonego 22 lutego w dniu urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden-Powella i jego żony Olave Baden-Powell każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie.

Na zaproszenie Bohdana Paszkowskiego - wojewody podlaskiego oraz wicewojewody Tomasza Madrasa, komendant naszej chorągwi Piotr Rydzewski uczestniczył w spotkaniu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Rozmowy dotyczyły dotychczasowej działalności organizacji harcerskich oraz towarzyszących przy tym problemach i wyzwaniach.

Podczas spotkania usłyszeliśmy:

Organizacje harcerskie prowadzą bardzo bogatą działalność: wychowawczą i wspierającą. Tradycje harcerskie są integralnie związane z naszą tradycją narodową i patriotyczną. Cieszę się, że możemy współpracować z wieloma organizacjami harcerskimi na wielu polach, szczególnie na polach związanych z umacnianie tradycji narodowych przy różnego rodzaju obchodach - mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Chciałbym podkreślić zaangażowanie społeczne organizacji harcerskich. Było to szczególnie widoczne po wybuchu epidemii koronawirusa. Harcerki i harcerze dali przykład swoją postawą i włączyli się aktywnie w działania na rzecz społeczeństwa - dodał wicewojewoda Tomasz Madras.

W obecności Małgorzaty Mitury – Pełnomocnika Wojewody Podlaskiego do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego komendant chorągwi opowiedział o programie rozwojowym naszej chorągwi. Mamy nadzieję, że nasza dobra dotychczasowa współpraca będzie kontynuowana i przyniesie owoce w postaci nowych jednostek ZHR na terenie województwa podlaskiego. Dziękujemy za zaproszenie oraz złożone życzenia. Czuwaj!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram