02/03/2022

Pięć lat działania PWCH!

1 marca 2017 roku Rozkazem Naczelnika Harcerzy numer SL2/2017 Na wniosek zainteresowanych instruktorów oraz po uzyskaniu pozytywnych opinii Komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy oraz Zarządu Okręgu Mazowieckiego została powołana Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy. W skład chorągwi weszły cztery hufce wraz z podległymi jednostkami: Płocki Hufiec Harcerzy, Wschodniomazowiecki Związek Drużyn, Podlaski Hufiec Harcerzy i Ostrołęcki Hufiec Harcerzy.

W dniach 24-26 marca 2017 roku w Sokołowie Podlaskim odbyła się pierwsza konferencja programowo-metodyczna chorągwi, podczas której w piątek odbyła się nadzwyczajna zbiórka instruktorów podczas której komendantem chorągwi został wybrany hm. Przemysław Zyra. Decyzją większości osób na członków Komisji Instruktorskiej zostali wybrani: phm. Dawid Okliński HR, phm. Przemysław Lichnowski HR oraz phm. Kacper Kempisty HR, a poprzez uzyskanie największej ilości głosów na członków Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej zostali wybrani: phm. Piotr Kępa HR, phm. Karol Płocha HR, phm. Damian Wierkiewicz HR.

Najważniejsze wydarzenia i daty z naszej działalności:

2017:
24-26.03 – pierwsza konferencja programowo-metodyczna i zbiórka wyborcza
9-11.06. – 1. Zlot chorągwi w Kadzidle (organizator: Ostrołęcki Hufiec Harcerzy)
23.06 – 07.07 – 1. edycja kursu przewodnikowskiego ,,Prochownia”
29.09 – Rozpoczęcie kampanii patron oraz kampanii sztandarowej
20-22.10 – Rozpoczęcie cyklu śródrocznej akcji szkoleniowej: Kurs podharcmistrzowski ,,Kuźnia", Kurs przewodnikowski dla dorosłych ,,Zarzewie", Kurs przewodnikowski zuchowy ,,Cztery Wiatry", Kurs prowadzących szkolenie zastępowych ,,Oręż"

2018:
7-11.02 – Wyprawa instruktorska do Włoch. Dokonanie aktu zawierzenia całej chorągwi w Grocie Św. Michała Archanioła w Monte Sant'Angelo.
10.03 – Zbiórka wyborcza PWCH – komendant hm. Przemysław Zyra
17.09 – Przyznanie Sztandaru i Patrona (Biwak sztandarowy wraz z koncertem zespołu Luxtorpeda)
8-10.06 - II Zlot Chorągwi na Suwalszczyźnie– przyznany po raz pierwszy najlepszej drużynie w chorągwi Miecz Św. Michała Archanioła (organizator: Podlaski Hufiec Harcerzy)
22.06 – 07.07 – 2. edycja kursu przewodnikowskiego ,,Prochownia”
28-30.09 – Biwak sztandarowy chorągwi – przyznanie imienia Św. Michała Archanioła oraz sztandaru.
30.11-02.12 – Druga konferencja instruktorska chorągwi - Warszawa

2019:
8-10.03 – druga wyprawa instruktorska – krajowa Tatry Polskie
21.06-06.07 – 3. edycja kursu przewodnikowskiego ,,Prochownia”
14-16.06 – III zlot chorągwi w Szczawinie Kościelnym – (organizator Płocki Hufiec Harcerzy)
6-8.12 – trzecia konferencja instruktorska chorągwi – Kampinoski Park Narodowy

2020:
28.02-04.03 2020 r. – trzecia wyprawa instruktorska do Fatimy.
6-7.03 – zbiórka wyborcza PWCH – komendant phm. Piotr Rydzewski
22-29.08 – Kurs przedinstruktorski ,,Warownia” – 1. edycja
24,28,30.10 – czwarta konferencja instruktorska (zdalna)

2021:
5-7.02 – czwarta wyprawa instruktorska – krajowa zimowy spływ kajakowy Wkrą / Twierdza Modlin
11-13.06 – IV zlot chorągwi w Nowym Opolu (organizator: Siedlecki Hufiec Harcerzy)
25.06-09.07 – 4. Edycja kursu przewodnikowskiego ,,Prochownia”
22-26.08 – Wyprawa przedinstruktorska ,,Warownia” – 2. edycja
3-5.11- piąta konferencja instruktorska – Rozwój 1000 - Warszawa

Relacja z pierwszego zlotu naszej chorągwi:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram