27/09/2022

Turniej Drużyn Leśnych za nami! Nemus drużyną Orlą

Zakończyliśmy Turniej Drużyn Leśnych 🔥

Tytuł Drużyny Orlej zdobyła 3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Nemus" im. Aleksandra Bednarczyka "Adama".

Drugie miejsce powędrowało do 1 Nasielska Drużyna Harcerzy "Błękitna Armia" im. gen. Józefa Hallera

Trzecie miejsce 1 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Piorun" im. gen. Józefa Bema

Serdecznie gratulujemy każdej drużynie, ponieważ wszystkie zasługują na duże wyróżnienie!

Tytuł Drużyny Orlej zdobyła 3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Nemus" im. Aleksandra Bednarczyka "Adama".

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram