W dniach 9-11 czerwca odbył się 6-ty już zlot Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy im. Św. Michała Archanioła w Ostrołęce której uczestniczyły jednostki z 5 hufców z naszego terenu a mianowicie: Płockiego HH-y, Nadwkrzańskiego HH-y, Siedleckiego HH-y, Ostrołęckiego HH-y i Podlaskiego HH-y.

Miejsce biwakowe zlotu leżało nad jedna z największych Polskich rzek czyli Narwią. Podczas złazu harcerze mieli okazje doświadczyć wielu harcerskich przygód jak wielka gra miejska, odwiedzenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Mauzoleum upamiętniające powstańców listopadowych zmarłych w Bitwie pod Ostrołęka, ognisko rozpoczynające zlot, nawet finał ligi mistrzów pod chmurką czy też wieczorny koncert fortepianowy pod dębem. Zlot zakończył się w niedzielę po olimpiadzie harcerskiej uroczystym apelem, na którym rozkaz odczytał nowy Komendant Chorągwi - Harcmistrz Karol Płocha.

Kilka faktów zlotowych:

 • 6 zlot PWCH ( tegoroczny gospodarz: Ostrołęcki HH-y, komendant zlotu hm. Przemysław Zyra)
 • w zlocie udział wzięło ok. 200 osób
 • najliczniejszą reprezentacje wystawił Nadwkrzański Hufiec Harcerzy (ok. 50 osób)
 • klasyfikację drużyn o miecz św. Michała Archanioła wygrała 1 Ostrołęcka DH "Piorun" Drużynowy pwd. Kacper Żebrowski
 • klasyfikację zastępów wygrał zastęp Acer (2 rok z rzędu) z 3 Ostrołęckiej DH "Nemus" Drużynowy pwd. Franciszek Dawidczyk
 • ciekawostka: 1 Nasielska DH "Błękitna Armia" trzeci raz z rzędu zajęła 2ie miejsce w imprezie PWCH (zlot PWCH 2022, TDL PWCH 2022, zlot PWCH 2023)

Wszystkim uczestnikom, harcerzom, wędrownikom, harcerkom z kawiarenki i biura zlotowego, instruktorom i przede wszystkim komendantowi zlotu Przemkowi dziękuję za podtrzymanie tradycji i możliwość uczestnictwa w tej pięknej imprezie. Do zobaczenia za rok i owocnego HAL-u życzę wszystkim jednostkom naszej Chorągwi.

Czuwaj!

phm. Aleksander Rachwalski HR

W dniach Gratulujemy nowemu Komendantowi Chorągwi, którym został hm. Karol Płocha! Ustępującemu komendantowi ks. phm. Piotrowi Kępie dziękujemy za rok służby na rzecz naszej chorągwi. Nowemu Komendantowi życzymy powodzenia i opieki Św. Michała Archanioła - Patrona naszej chorągwi.

Podsumowanie zbiórki wyborczej
Delegaci na Zjazd ZHR:

 • pwd. Sebastian Goś: 23 głosów
 • pwd. Daniel Królak: 22 głosów
 • pwd. Kacper Żebrowski: 21 głosów
 • phm. Mariusz Gasztoł: 20 głosów

Komisja Instruktorska:

 • phm. Kacper Czerniawski: 16 głosów
 • phm. Piotr Rydzewski: 15
 • phm. Paweł Żebrowski: 11
 • phm. Ks. Piotr Kępa: 10

Kapituła HR:

 • phm. Mariusz Goś: 12
 • hm. Przemysław Zyra: 11
 • phm. Ks. Piotr Kępa: 9 głosów

Komendant chorągwi: hm. Karol Płocha 16 głosów


Wybory do Okręgu Mazowieckiego:

W skład Zarządu OM, oprócz innych osób z naszej chorągwi weszli:

 • hm. Damian Wierkiewicz
 • pwd. Jakub Mendza

Drogie Druhny i Druhowie,

podajemy do wglądu spis wyborców z Okręgu Mazowieckiego (w załącznikach). Każda zainteresowana instruktorka i każdy zainteresowany instruktor, może wnosić reklamacje i poprawki na adres e-mail okw.mazowsze@zhr.plod dnia 17 marca 2023 do dnia 24 marca 2023 r. W razie wątpliwości dotyczących listy podajemy do wiadomości informacje zaczerpnięte z Regulaminu Wyborczego ZHR, który określa dane, które są wymagane do wpisania na listę wyborców oraz postępowanie z ewentualnymi reklamacjami lub poprawkami.

Spisy wyborców sporządza się według danych na dzień zarządzenia wyborów (tj. 23.01.2023 r.), na podstawie danych uzyskanych przez komisję wyborczą okręgu od: komendantki chorągwi harcerek, komendanta chorągwi harcerzy, Naczelniczki Harcerek, Naczelnika Harcerzy, zarządu okręgu, Naczelnictwa. [par. 15, pkt. 2 Regulaminu wyborczego ZHR]

Spisy wyborców zostają udostępnione przez 7 dni (tj. do 17.03), w terminie określonym w kalendarzu wyborczym, w lokalu okręgu i chorągwi oraz u wszystkich hufcowych.  [par. 15, pkt. 4 Regulaminu wyborczego ZHR]

Podczas udostępnienia spisów wyborców, każda zainteresowana instruktorka i każdy zainteresowany instruktor, może je przeglądać, robić z nich wyciągi oraz wnosić reklamacje i poprawki. Reklamacje i poprawki można także wnosić w okresie 7 dni od zakończenia okresu udostępnienia spisów wyborców (tj. od 17 do 24.03.2023 r.). [par. 15, pkt. 5, 5a Regulaminu wyborczego ZHR]

Spisy wyborców uzupełniane są o przewodniczki i przewodników, którym przyznano stopień instruktorski po dniu zwołania Zjazdu, lecz nie później niż 7 dni przed okręgową konferencją wyborczą, jeśli spełniają pozostałe warunki, o których mowa w par. 13 ust. 1 niniejszego Regulaminu. [par. 15, pkt. 6 Regulaminu wyborczego ZHR]Ewentualne wątpliwości proszę najpierw wyjaśnić z bezpośrednim przełożonym. Następnie prosimy o kontakt: okw.mazowsze@zhr.pl


Okręgowa Komisja Wyborcza

phm. Natalia Płaszczyńska

pwd. Mikołaj Jaguszewski

pwd. Daniel Juszko

W dniach 2-4 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja instruktorska naszej chorągwi. Jej celem było odkrycie przed naszymi instruktorami i funkcyjnymi ścieżek rozwoju osobistego i organizacyjnego. Zajęcia odbywały się w poszczególnych blokach:

 • Blok I (nauka i przedsiębiorczość)
 • Blok II (służba publiczna)
 • Blok III (media)
 • Blok IV (formacja patriotyczna)
 • Blok V (formacja duchowa)

Dzięki konferencji mieliśmy możliwość min. spotkać się z Posłem hm. Jackiem Kurzępą, podczas panelu wysłuchać dyskusji dotyczącej nauki i przedsiębiorczości z Jarosław Orliński - dyrektorem departamentu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, odpowiedzialnym za wprowadzanie w praktykę funduszy i programów unijnych; Janem Miedzikiem - dawniej drużynowy z Płońska, którzy przez trudy dotarł do gwiazd i jest inżynierem i naukowcem, badającym m. in. pole magnetyczne ziemi oraz instruktorami naszej chorągwi: hm. Przemysławem Zyrą oraz phm. Piotrem Rydzewskim.

Ważnym blokiem był blok dotyczący mediów, który odbył się w siedzibie TVP na ul. Woronicza. W panelu dyskusyjnym wzięli udział min.: Pan Mateusz Matyszkowicz - Prezes TVP; Komendant Konferencji pwd. Mariusz Gasztoł oraz hm. Jakub Greloff. Celem spotkania była identyfikacja możliwych pól współpracy instruktorów ZHR i mediów publicznych oraz przedstawienie instruktorom możliwości rozwoju osobowego i zawodowego w mediach publicznych.

Dzięki konferencji mieliśmy możliwość odwiedzić również Sejm RP oraz przeprowadzić ognisko na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Byliśmy również na spektaklu Metro w teatrze Buffo. Całą konferencję zakończyliśmy spotkaniem z klerykami Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”.

Zakończyliśmy Turniej Drużyn Leśnych 🔥

Tytuł Drużyny Orlej zdobyła 3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Nemus" im. Aleksandra Bednarczyka "Adama".

Drugie miejsce powędrowało do 1 Nasielska Drużyna Harcerzy "Błękitna Armia" im. gen. Józefa Hallera

Trzecie miejsce 1 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Piorun" im. gen. Józefa Bema

Serdecznie gratulujemy każdej drużynie, ponieważ wszystkie zasługują na duże wyróżnienie!

Tytuł Drużyny Orlej zdobyła 3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Nemus" im. Aleksandra Bednarczyka "Adama".

Naszych dwóch hufcowych wraz ze swoimi wybrankami zapraszają na uroczystości zaślubin, które odbędą się już w sierpniu oraz w październiku. Szczegóły w poniższych zaproszeniach.

Już po V zlocie PWCH!!!

Jako jego komendant pozwolę sobie w kilku zdaniach podsumować to niedawne wydarzenie.

W tym roku zlot się odbył w dniach 10-12 czerwca w miejscowościach Królewo oraz Płońsk w Powiecie Płońskim na terenie jednego z naszych hufców, mianowicie Nadwkrzański Hufiec Harcerzy ZHR .

Dziękujemy wszystkim przybyłym drużynom naszej chorągwi: z Nadwkrzański Hufiec Harcerzy ZHR, Ostrołęckiego HH-y Płockiego HH-y, Podlaskiego HH-y "Matecznik" Siedleckiego HH-y. Razem było nas około 250 osób.

Zlot w tym roku tematycznie nawiązywał do historii lokalnej i postaci króla Jana III Sobieskiego . Zlot został rozpoczęty od polowej mszy świętej. Następnie przy pierwszym ognisku tutejsze dzieje czasów przeszłych przybliżył Pan Grzegorz Czerniawski w obecności starosty powiatu Płońskiego Pani Elżbiety Wiśniewskiej oraz wójta gminy Joniec Pana Marka Czerniakowskiego. Tej samej nocy rozegrany został turniej ćwików, którego laureatem został ćw. Maciej Kutera z 1 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Piorun" im. gen. Józefa Bema.

W sobotę po apelu porannym poprowadzonym przez kadrę zlotu w obecności komendanta naszej chorągwi ks. Piotra Kępy harcerze przystąpili do wielkiej gry zastępów. Po grze i obiedzie zaczęliśmy turniej gier harcerskich podczas którego m. in. drużyny budowały katapulty, grały w jojo, stelle czy szachy. Wieczorem komendant zlotu pwd. Aleksander Rachwalski opowiedział gawędę o podobieństwach między husarzami a harcerzami (bynajmniej nie językowych) a następnie uczestnicy przy ognisku podzielili się swoimi przeżyciami ze zlotu.

W niedzielę po zwinięciu miejsca biwakowego przez uczestników z innych hufców pojechaliśmy na seans kinowy i mszę do Płońska. Podczas seansu kilka słów o mieście w którym patronem jest również Św. Michał Archanioł opowiedział wieloletni włodarz, burmistrz Pan Andrzej Pietrasik. Po mszy harcerze udali się do pobliskiego parku im. druha Czesława Markiewicza gdzie przy pomniku pomordowanych harcerzy ziemi płońskiej poprowadzono apel kończący zlot, odczytano rozkaz i przekazano miecz św. Michała Archanioła najlepszej drużynie podczas zlotu: 3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Nemus".

Pragnę podziękować za pomoc w organizacji zlotu miejscowym samorządom: Staroście Powiatu Płońskiego Pani Elżbiecie Wiśniewskiej, Burmistrzowi miasta Płońsk Panu Andrzejowi Pietrasikowi i Wójtowi Gminy Joniec Panu Markowi Czerniakowskiemu.

Zlot nie odbyłby się też bez tytanicznej pracy chłopaków z Nadwkrza czyli:

pwd. Daniela Królaka - oboźnego zlotu

pwd. Daniela Juszko - kwatermistrza zlotu

pwd. Kacpra Czerniawskiego - koordynatora części wędrowniczej zlotu

i drużynowego 13 WDH Kamila Kamińskiego

Czuwaj i do zobaczenia za rok na VI zlocie PWCH w Ostrołęce!

pwd. Aleksander Rachwalski HR

Komendant V Zlotu PWCH Królewo 2022

p.o. Hufcowego Nadwkrzańskiego Hufca Harcerzy ZHR

---

Zadanie ,,Wzdłuż Wkry śladami Króla Sobieskiego, Napoleona i Bitwy Warszawskiej 1920 r.” realizowane w ramach zlotu współfinansowane ze środków Powiatu Płońskiego.

Już po V zlocie PWCH!!! 🤜🤛

Pozwolę sobie w kilku zdaniach podsumować to niedawne wydarzenie. 😎

W tym roku zlot się odbył w dniach 10-12 czerwca w miejscowościach Królewo oraz Płońsk w Powiecie Płońskim na terenie jednego z naszych hufców, mianowicie Nadwkrzańskiego Hufca Harcerzy ZHR .

Dziękujemy wszystkim przybyłym drużynom naszej chorągwi: z Nadwkrzańskiego HH-y, Ostrołęckiego HH-y Płockiego HH-y, Podlaskiego HH-y "Matecznik" Siedleckiego HH-y. Razem było nas około 250 osób. 📈🥳

Zlot w tym roku tematycznie nawiązywał do historii lokalnej i postaci króla Jana III Sobieskiego . Zlot został rozpoczęty od polowej mszy świętej. Następnie przy pierwszym ognisku tutejsze dzieje czasów przeszłych przybliżył Pan Grzegorz Czerniawski w obecności starosty powiatu Płońskiego Pani Elżbiety Wiśniewskiej oraz wójta gminy Joniec Pana Marka Czerniakowskiego. Tej samej nocy rozegrany został turniej ćwików którego laureatem został ćw. Maciek Kutera z 1 Ostrołęckiej Drużyny Harcerzy "Piorun" im. gen. Józefa Bema.

W sobotę po apelu porannym poprowadzonym przez kadrę zlotu w obecności komendanta naszej chorągwi ks. Piotra Kępy harcerze przystąpili do wielkiej gry zastępów 🏅. Po grze i obiedzie zaczęliśmy turniej gier harcerskich 🤺 podczas którego min drużyny budowaly katapulty💣, grały w jojo, stelle czy szachy. Wieczorem komendant zlotu pwd. Aleksander Rachwalski opowiedział gawędę o podobieństwach między husarzami a harcerzami (bynajmniej nie językowych 🙂) a następnie uczestnicy przy ognisku 🔥 podzielili sie swoimi przeżyciami ze zlotu.

W niedzielę po zwinięciu miejsca biwakowego przez uczestników z innych hufców pojechaliśmy na seans kinowy 🎥 i mszę do Płońska. Podczas seansu kilka słów o mieście w którym patronem jest również Św. Michał Archanioł opowiedział wieloletni włodarz, burmistrz Pan Andrzej Pietrasik. Po mszy harcerze udali się do pobliskiego parku im. druha Czesława Markiewicza gdzie przy pomniku pomordowanych harcerzy ziemii płońskiej poprowadzono apel kończący zlot, odczytano rozkaz i przekazano miecz 🗡️ św. Michała Archanioła najlepszej drużynie podczas zlotu: 3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Nemus".⚔️🛡️

Pragnę podziękować za pomoc w organizacji zlotu miejscowym samorządom: Staroście Powiatu Płońskiego Pani Elżbiecie Wiśniewskiej, Burmistrzowi miasta Płońsk Panu Andrzejowi Pietrasikowi i Wójtowi Gminy Joniec Panu Markowi Czerniakowskiemu.

Zlot nie odbyłby się też bez tytanicznej pracy chłopaków z Nadwkrza czyli:

pwd. Daniela Królaka - oboźnego zlotu

pwd. Daniela Juszko - kwatermistrza zlotu

pwd. Kacpra Czerniawskiego - koordynatora części wędrowniczej zlotu

i drużynowego 13 WDH Kamila Kamińskiego

Czuwaj i do zobaczenia za rok na VI zlocie PWCH w Ostrołęce.

pwd. Aleksander Rachwalski HR

Komendant V Zlotu PWCH Królewo 2022

p.o. Hufcowego Nadwkrzańskiego Hufca Harcerzy ZHR

Na dysku chorągwi pojawił się najnowszy rozkaz komendanta chorągwi.

1 kwietnia (piątek) w Warszawie odbyła się zbiórka sprawozdawczo-wyborcza naszej chorągwi na którą stawiło się 30 z 45 instruktorów uprawnionych do głosowania. Na zbiórce komendant phm. Piotr Rydzewski złożył sprawozdanie z dwuletniej kadencji, które zostało przyjęte.

Podczas zbiórki hm. Alicja Rygier-Brzezińska - Przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR przedstawiła opinię oraz phm. Maria Leniarska - Sekretarz Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego przedstawiła stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Komendantowi.

W punkcie zbiórki dot. zgłaszania kandydatów na funkcję komendanta chorągwi jedyną osobą, która wyraziła zgodę na kandydowanie był ks. phm. Piotr Kępa, który został w późniejszej części zbiórki wybrany na nowego Komendanta Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy.

Urodzony i wychowany w Lublinie, z zawodu i zamiłowania technik żywienia, magister teologii (UKSW), ksiądz katolicki, katecheta – nauczyciel mianowany, salezjanin księdza Bosko, kapelan harcerzy, spowiednik i kierownik duchowy - ur. w 1981 roku, w ZHR-e lubelskim od 1995 roku, od 18 roku życia instruktor harcerski, najpierw zastępowy, potem drużynowy 1 LDH „Orlęta”; od 2000 roku wstąpił do zgromadzenia salezjańskiego; od 2001 roku związany ze środowiskiem łódzkim ZHR, tu pełnił funkcje opiekuna drużyny, komendanta, zaopatrzeniowca i kwatermistrza obozów letnich, przewodniczący kapituły stopnia HO, członek Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy w Łodzi, członek, sekretarz i przewodniczący Krajowej Rady Kręgów Kleryckich; od 2010 roku instruktor Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, pierwszy drużynowy i założyciel 1 SDH „Baszta” im. M. Piekarskiego w Suwałkach, hufcowy PHH „Matecznik”, członek mazowieckiej KI, kapelan Organizacji Harcerzy ZHR; od 2017 roku przynależy do PWCH, współtwórca i inicjator powołania PWCH, v-ce komendant PWCH im. Św. Michała Archanioła, członek KI i Kapituły Stopnia HR, krajowy referent ds. kręgów kleryckich.

W dalszej części zbiórki wybraliśmy również min. członków Komisji Instruktorskiej oraz Kapituły stopnia Harcerza Rzeczypospolitej z wyboru. W najbliższym czasie, po mianowaniu przez Naczelnika Harcerzy nowy Komendant Chorągwi wyda rozkaz uzupełniający skład komisji oraz kapituły, a także zaprezentuje nową komendę chorągwi.

Członkami Komisji Instruktorskiej z wyboru zostali:

 • hm. Przemysław Zyra - 21 głosów za,
 • phm. Paweł Żebrowski - 15 głosów za,
 • hm. Szymon Wierzbicki - 13 głosów za,
 • phm. Damian Wierkiewicz - 13 głosów za. (złożył rezygnacje ze względów technicznych - taka sama ilość głosów)

Członkami Kapituły stopnia Harcerza Rzeczypospolitej z wyboru zostali:

 • phm. Damian Wierkiewicz - 15 głosów za,
 • phm. Mariusz Goś - 12 głosów za,
 • pwd. Michał Grabowski - 7 głosów za.

Dziękujemy wszystkim instruktorom, którzy stawili się na zbiórce sprawozdawczo-wyborczej oraz wszystkim obserwatorom bez stopnia instruktorskiego.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram