Zakończyliśmy Turniej Drużyn Leśnych 🔥

Tytuł Drużyny Orlej zdobyła 3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Nemus" im. Aleksandra Bednarczyka "Adama".

Drugie miejsce powędrowało do 1 Nasielska Drużyna Harcerzy "Błękitna Armia" im. gen. Józefa Hallera

Trzecie miejsce 1 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Piorun" im. gen. Józefa Bema

Serdecznie gratulujemy każdej drużynie, ponieważ wszystkie zasługują na duże wyróżnienie!

Tytuł Drużyny Orlej zdobyła 3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Nemus" im. Aleksandra Bednarczyka "Adama".

Naszych dwóch hufcowych wraz ze swoimi wybrankami zapraszają na uroczystości zaślubin, które odbędą się już w sierpniu oraz w październiku. Szczegóły w poniższych zaproszeniach.

Już po V zlocie PWCH!!!

Jako jego komendant pozwolę sobie w kilku zdaniach podsumować to niedawne wydarzenie.

W tym roku zlot się odbył w dniach 10-12 czerwca w miejscowościach Królewo oraz Płońsk w Powiecie Płońskim na terenie jednego z naszych hufców, mianowicie Nadwkrzański Hufiec Harcerzy ZHR .

Dziękujemy wszystkim przybyłym drużynom naszej chorągwi: z Nadwkrzański Hufiec Harcerzy ZHR, Ostrołęckiego HH-y Płockiego HH-y, Podlaskiego HH-y "Matecznik" Siedleckiego HH-y. Razem było nas około 250 osób.

Zlot w tym roku tematycznie nawiązywał do historii lokalnej i postaci króla Jana III Sobieskiego . Zlot został rozpoczęty od polowej mszy świętej. Następnie przy pierwszym ognisku tutejsze dzieje czasów przeszłych przybliżył Pan Grzegorz Czerniawski w obecności starosty powiatu Płońskiego Pani Elżbiety Wiśniewskiej oraz wójta gminy Joniec Pana Marka Czerniakowskiego. Tej samej nocy rozegrany został turniej ćwików, którego laureatem został ćw. Maciej Kutera z 1 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Piorun" im. gen. Józefa Bema.

W sobotę po apelu porannym poprowadzonym przez kadrę zlotu w obecności komendanta naszej chorągwi ks. Piotra Kępy harcerze przystąpili do wielkiej gry zastępów. Po grze i obiedzie zaczęliśmy turniej gier harcerskich podczas którego m. in. drużyny budowały katapulty, grały w jojo, stelle czy szachy. Wieczorem komendant zlotu pwd. Aleksander Rachwalski opowiedział gawędę o podobieństwach między husarzami a harcerzami (bynajmniej nie językowych) a następnie uczestnicy przy ognisku podzielili się swoimi przeżyciami ze zlotu.

W niedzielę po zwinięciu miejsca biwakowego przez uczestników z innych hufców pojechaliśmy na seans kinowy i mszę do Płońska. Podczas seansu kilka słów o mieście w którym patronem jest również Św. Michał Archanioł opowiedział wieloletni włodarz, burmistrz Pan Andrzej Pietrasik. Po mszy harcerze udali się do pobliskiego parku im. druha Czesława Markiewicza gdzie przy pomniku pomordowanych harcerzy ziemi płońskiej poprowadzono apel kończący zlot, odczytano rozkaz i przekazano miecz św. Michała Archanioła najlepszej drużynie podczas zlotu: 3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Nemus".

Pragnę podziękować za pomoc w organizacji zlotu miejscowym samorządom: Staroście Powiatu Płońskiego Pani Elżbiecie Wiśniewskiej, Burmistrzowi miasta Płońsk Panu Andrzejowi Pietrasikowi i Wójtowi Gminy Joniec Panu Markowi Czerniakowskiemu.

Zlot nie odbyłby się też bez tytanicznej pracy chłopaków z Nadwkrza czyli:

pwd. Daniela Królaka - oboźnego zlotu

pwd. Daniela Juszko - kwatermistrza zlotu

pwd. Kacpra Czerniawskiego - koordynatora części wędrowniczej zlotu

i drużynowego 13 WDH Kamila Kamińskiego

Czuwaj i do zobaczenia za rok na VI zlocie PWCH w Ostrołęce!

pwd. Aleksander Rachwalski HR

Komendant V Zlotu PWCH Królewo 2022

p.o. Hufcowego Nadwkrzańskiego Hufca Harcerzy ZHR

---

Zadanie ,,Wzdłuż Wkry śladami Króla Sobieskiego, Napoleona i Bitwy Warszawskiej 1920 r.” realizowane w ramach zlotu współfinansowane ze środków Powiatu Płońskiego.

Już po V zlocie PWCH!!! 🤜🤛

Pozwolę sobie w kilku zdaniach podsumować to niedawne wydarzenie. 😎

W tym roku zlot się odbył w dniach 10-12 czerwca w miejscowościach Królewo oraz Płońsk w Powiecie Płońskim na terenie jednego z naszych hufców, mianowicie Nadwkrzańskiego Hufca Harcerzy ZHR .

Dziękujemy wszystkim przybyłym drużynom naszej chorągwi: z Nadwkrzańskiego HH-y, Ostrołęckiego HH-y Płockiego HH-y, Podlaskiego HH-y "Matecznik" Siedleckiego HH-y. Razem było nas około 250 osób. 📈🥳

Zlot w tym roku tematycznie nawiązywał do historii lokalnej i postaci króla Jana III Sobieskiego . Zlot został rozpoczęty od polowej mszy świętej. Następnie przy pierwszym ognisku tutejsze dzieje czasów przeszłych przybliżył Pan Grzegorz Czerniawski w obecności starosty powiatu Płońskiego Pani Elżbiety Wiśniewskiej oraz wójta gminy Joniec Pana Marka Czerniakowskiego. Tej samej nocy rozegrany został turniej ćwików którego laureatem został ćw. Maciek Kutera z 1 Ostrołęckiej Drużyny Harcerzy "Piorun" im. gen. Józefa Bema.

W sobotę po apelu porannym poprowadzonym przez kadrę zlotu w obecności komendanta naszej chorągwi ks. Piotra Kępy harcerze przystąpili do wielkiej gry zastępów 🏅. Po grze i obiedzie zaczęliśmy turniej gier harcerskich 🤺 podczas którego min drużyny budowaly katapulty💣, grały w jojo, stelle czy szachy. Wieczorem komendant zlotu pwd. Aleksander Rachwalski opowiedział gawędę o podobieństwach między husarzami a harcerzami (bynajmniej nie językowych 🙂) a następnie uczestnicy przy ognisku 🔥 podzielili sie swoimi przeżyciami ze zlotu.

W niedzielę po zwinięciu miejsca biwakowego przez uczestników z innych hufców pojechaliśmy na seans kinowy 🎥 i mszę do Płońska. Podczas seansu kilka słów o mieście w którym patronem jest również Św. Michał Archanioł opowiedział wieloletni włodarz, burmistrz Pan Andrzej Pietrasik. Po mszy harcerze udali się do pobliskiego parku im. druha Czesława Markiewicza gdzie przy pomniku pomordowanych harcerzy ziemii płońskiej poprowadzono apel kończący zlot, odczytano rozkaz i przekazano miecz 🗡️ św. Michała Archanioła najlepszej drużynie podczas zlotu: 3 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy "Nemus".⚔️🛡️

Pragnę podziękować za pomoc w organizacji zlotu miejscowym samorządom: Staroście Powiatu Płońskiego Pani Elżbiecie Wiśniewskiej, Burmistrzowi miasta Płońsk Panu Andrzejowi Pietrasikowi i Wójtowi Gminy Joniec Panu Markowi Czerniakowskiemu.

Zlot nie odbyłby się też bez tytanicznej pracy chłopaków z Nadwkrza czyli:

pwd. Daniela Królaka - oboźnego zlotu

pwd. Daniela Juszko - kwatermistrza zlotu

pwd. Kacpra Czerniawskiego - koordynatora części wędrowniczej zlotu

i drużynowego 13 WDH Kamila Kamińskiego

Czuwaj i do zobaczenia za rok na VI zlocie PWCH w Ostrołęce.

pwd. Aleksander Rachwalski HR

Komendant V Zlotu PWCH Królewo 2022

p.o. Hufcowego Nadwkrzańskiego Hufca Harcerzy ZHR

Na dysku chorągwi pojawił się najnowszy rozkaz komendanta chorągwi.

1 kwietnia (piątek) w Warszawie odbyła się zbiórka sprawozdawczo-wyborcza naszej chorągwi na którą stawiło się 30 z 45 instruktorów uprawnionych do głosowania. Na zbiórce komendant phm. Piotr Rydzewski złożył sprawozdanie z dwuletniej kadencji, które zostało przyjęte.

Podczas zbiórki hm. Alicja Rygier-Brzezińska - Przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR przedstawiła opinię oraz phm. Maria Leniarska - Sekretarz Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego przedstawiła stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Komendantowi.

W punkcie zbiórki dot. zgłaszania kandydatów na funkcję komendanta chorągwi jedyną osobą, która wyraziła zgodę na kandydowanie był ks. phm. Piotr Kępa, który został w późniejszej części zbiórki wybrany na nowego Komendanta Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy.

Urodzony i wychowany w Lublinie, z zawodu i zamiłowania technik żywienia, magister teologii (UKSW), ksiądz katolicki, katecheta – nauczyciel mianowany, salezjanin księdza Bosko, kapelan harcerzy, spowiednik i kierownik duchowy - ur. w 1981 roku, w ZHR-e lubelskim od 1995 roku, od 18 roku życia instruktor harcerski, najpierw zastępowy, potem drużynowy 1 LDH „Orlęta”; od 2000 roku wstąpił do zgromadzenia salezjańskiego; od 2001 roku związany ze środowiskiem łódzkim ZHR, tu pełnił funkcje opiekuna drużyny, komendanta, zaopatrzeniowca i kwatermistrza obozów letnich, przewodniczący kapituły stopnia HO, członek Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy w Łodzi, członek, sekretarz i przewodniczący Krajowej Rady Kręgów Kleryckich; od 2010 roku instruktor Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, pierwszy drużynowy i założyciel 1 SDH „Baszta” im. M. Piekarskiego w Suwałkach, hufcowy PHH „Matecznik”, członek mazowieckiej KI, kapelan Organizacji Harcerzy ZHR; od 2017 roku przynależy do PWCH, współtwórca i inicjator powołania PWCH, v-ce komendant PWCH im. Św. Michała Archanioła, członek KI i Kapituły Stopnia HR, krajowy referent ds. kręgów kleryckich.

W dalszej części zbiórki wybraliśmy również min. członków Komisji Instruktorskiej oraz Kapituły stopnia Harcerza Rzeczypospolitej z wyboru. W najbliższym czasie, po mianowaniu przez Naczelnika Harcerzy nowy Komendant Chorągwi wyda rozkaz uzupełniający skład komisji oraz kapituły, a także zaprezentuje nową komendę chorągwi.

Członkami Komisji Instruktorskiej z wyboru zostali:

  • hm. Przemysław Zyra - 21 głosów za,
  • phm. Paweł Żebrowski - 15 głosów za,
  • hm. Szymon Wierzbicki - 13 głosów za,
  • phm. Damian Wierkiewicz - 13 głosów za. (złożył rezygnacje ze względów technicznych - taka sama ilość głosów)

Członkami Kapituły stopnia Harcerza Rzeczypospolitej z wyboru zostali:

  • phm. Damian Wierkiewicz - 15 głosów za,
  • phm. Mariusz Goś - 12 głosów za,
  • pwd. Michał Grabowski - 7 głosów za.

Dziękujemy wszystkim instruktorom, którzy stawili się na zbiórce sprawozdawczo-wyborczej oraz wszystkim obserwatorom bez stopnia instruktorskiego.

W dniu 5 marca 2022 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Instruktorskiej w składzie:

hm. Jakub Greloff, hm. Szymon Wierzbicki, hm. Przemysław Zyra, phm. Przemek Lichnowski, phm. Piotr Płocha.

Komisja podjęła min. decyzję o pozytywnym zamknięciu próby na stopień przewodnika Rafałowi Krawczykowi z Ostrołęckiego HH-y. Serdecznie gratulujemy i witamy 45. czynnego instruktora naszej chorągwi.

Na dysku chorągwi z dostępnymi rozkazami pojawiły się zeskanowane rozkazy z lat 1992-2004 pozyskane przez komendanta naszej chorągwi. Dokumentacja archiwalna będzie na bieżąco zbierana, aby odpowiednio zabezpieczyć źródłowe dane historyczne i opracować historię chorągwi oraz jednostek, które aktualnie tworzą chorągiew.

W tym celu chcemy powołać historyczny zespół roboczy, który będzie się tym zajmować. Zachęcamy osoby zainteresowane do zgłoszenia swojej gotowości do komendanta chorągwi. Prace zespołu będą dopasowane do ilości czasu, którym będą dysponować jego członkowie. Nastawiamy się na regularną pracę rozłożoną w czasie, której efektem końcowym będzie wydanie ciekawej publikacji historycznej. Nie zwlekaj ze zgłoszeniem 🙂 Czeka Cię prestiż, wdzięczność i sprawności z zakresu kronikarstwa i historii. Na zgłoszenia czekamy do 15.03.2022 r.

Poniżej Rozkaz L1/92 z 15.11.1992 roku. Wszystkie rozkazy możecie zobaczyć w zakładce rozkazy i na dysku

1 marca 2017 roku Rozkazem Naczelnika Harcerzy numer SL2/2017 Na wniosek zainteresowanych instruktorów oraz po uzyskaniu pozytywnych opinii Komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy oraz Zarządu Okręgu Mazowieckiego została powołana Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy. W skład chorągwi weszły cztery hufce wraz z podległymi jednostkami: Płocki Hufiec Harcerzy, Wschodniomazowiecki Związek Drużyn, Podlaski Hufiec Harcerzy i Ostrołęcki Hufiec Harcerzy.

W dniach 24-26 marca 2017 roku w Sokołowie Podlaskim odbyła się pierwsza konferencja programowo-metodyczna chorągwi, podczas której w piątek odbyła się nadzwyczajna zbiórka instruktorów podczas której komendantem chorągwi został wybrany hm. Przemysław Zyra. Decyzją większości osób na członków Komisji Instruktorskiej zostali wybrani: phm. Dawid Okliński HR, phm. Przemysław Lichnowski HR oraz phm. Kacper Kempisty HR, a poprzez uzyskanie największej ilości głosów na członków Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej zostali wybrani: phm. Piotr Kępa HR, phm. Karol Płocha HR, phm. Damian Wierkiewicz HR.

Najważniejsze wydarzenia i daty z naszej działalności:

2017:
24-26.03 – pierwsza konferencja programowo-metodyczna i zbiórka wyborcza
9-11.06. – 1. Zlot chorągwi w Kadzidle (organizator: Ostrołęcki Hufiec Harcerzy)
23.06 – 07.07 – 1. edycja kursu przewodnikowskiego ,,Prochownia”
29.09 – Rozpoczęcie kampanii patron oraz kampanii sztandarowej
20-22.10 – Rozpoczęcie cyklu śródrocznej akcji szkoleniowej: Kurs podharcmistrzowski ,,Kuźnia", Kurs przewodnikowski dla dorosłych ,,Zarzewie", Kurs przewodnikowski zuchowy ,,Cztery Wiatry", Kurs prowadzących szkolenie zastępowych ,,Oręż"

2018:
7-11.02 – Wyprawa instruktorska do Włoch. Dokonanie aktu zawierzenia całej chorągwi w Grocie Św. Michała Archanioła w Monte Sant'Angelo.
10.03 – Zbiórka wyborcza PWCH – komendant hm. Przemysław Zyra
17.09 – Przyznanie Sztandaru i Patrona (Biwak sztandarowy wraz z koncertem zespołu Luxtorpeda)
8-10.06 - II Zlot Chorągwi na Suwalszczyźnie– przyznany po raz pierwszy najlepszej drużynie w chorągwi Miecz Św. Michała Archanioła (organizator: Podlaski Hufiec Harcerzy)
22.06 – 07.07 – 2. edycja kursu przewodnikowskiego ,,Prochownia”
28-30.09 – Biwak sztandarowy chorągwi – przyznanie imienia Św. Michała Archanioła oraz sztandaru.
30.11-02.12 – Druga konferencja instruktorska chorągwi - Warszawa

2019:
8-10.03 – druga wyprawa instruktorska – krajowa Tatry Polskie
21.06-06.07 – 3. edycja kursu przewodnikowskiego ,,Prochownia”
14-16.06 – III zlot chorągwi w Szczawinie Kościelnym – (organizator Płocki Hufiec Harcerzy)
6-8.12 – trzecia konferencja instruktorska chorągwi – Kampinoski Park Narodowy

2020:
28.02-04.03 2020 r. – trzecia wyprawa instruktorska do Fatimy.
6-7.03 – zbiórka wyborcza PWCH – komendant phm. Piotr Rydzewski
22-29.08 – Kurs przedinstruktorski ,,Warownia” – 1. edycja
24,28,30.10 – czwarta konferencja instruktorska (zdalna)

2021:
5-7.02 – czwarta wyprawa instruktorska – krajowa zimowy spływ kajakowy Wkrą / Twierdza Modlin
11-13.06 – IV zlot chorągwi w Nowym Opolu (organizator: Siedlecki Hufiec Harcerzy)
25.06-09.07 – 4. Edycja kursu przewodnikowskiego ,,Prochownia”
22-26.08 – Wyprawa przedinstruktorska ,,Warownia” – 2. edycja
3-5.11- piąta konferencja instruktorska – Rozwój 1000 - Warszawa

Relacja z pierwszego zlotu naszej chorągwi:

Druhowie!

W związku z wojną na Ukrainie oraz pierwszymi spływającymi komunikatami od Władz ZHR-u, w porozumieniu z innymi chorągwiami i namiestnictwem z naszego Okręgu komendant chorągwi wydał rozkaz specjalny, który publikujemy poniżej.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram